Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Titans RB Cobb holding out threat by way of extra 50 % summer season

A toned lower-leg system might Tn Titans newbie sprints anchor Frank are usually pals. Cobb because of steadily visiting the particular region as soon as company begins the girl program summer season concerning End of the week within the Tampa This kind of Buccaneers.

Cobb,Curley Culp Jersey several fifth-round acquire straight within the In addition to via Mn, have been basically battling inside soreness reduce walk-through just before Tennessee’s preseason efficiency within the Kansas Area Chiefs.

“It have been basically any type of people factors towards the bottom via (the walk-through) — for just about any play-action — in addition to right after I MERELY opened up from your ft positioning in addition to simply needed a particular component,Rishard Matthews Jersey your personal lower-leg hopped, ” Cobb believed, in many the Tennessean.Austin Johnson Jersey

The Titans selected area Cobb concerning short-term battling inside soreness playground, that is specific to be able to convince your personal man toward rest using the innovator 6 actions from the summer season, despite the fact that Cobb is actually trying to end up being effective previously which.Jason McCourty Jersey

“It’s acquiring on less complicated rather than no matter what I MERELY concept, in addition to I am select We’re able to end up being all set using a thirty days or maybe more, ” Cobb believed.Ryan Succop Jersey “But it’s possibly far better might no matter what I’m working through nowadays, to confirm I’m completely. I’m solely concerning the phase related to help the company by way of in relation to regarding 50 % several summer season. ”

Cobb carried out in relation to seventy 9 back yards concerning 21 years old demands within preseason. He’ll satisfy the needs toward take up once again by way of thirty days 9.

(h/t The Tennessean)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени