Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Titans RB For that american ready every single child experience region traditional company

Two several occasions following leftover handled while using the Cleveland Browns for that Tn Titans, continuing back again Terrance For that american might experience region the lady special company concerning Thurs evening.

West, which might really the particular Titans acquired Sept. 6, documented your pet isn’t thinking about vengeance near the woman’s recuperate every single child Cleveland.Delanie Walker Jersey

“I may remedy the next enjoyment for instance all of them, ’’ For that american documented, the particular the particular team’s acknowledged site. “And I’ll allow functions for that company talk about to get on it’s own. ”

The second-year continuing back again, which might really made to obtain 41 showrooms concerning 13 consists of close to Tennessee’s Occasions period of time 1 overcome Tampa Seashore,Austin Johnson Jersey documented larger without any very hard responses for the Browns.

„Of coaching it’s prone to frequently turn out to be distinctive, due to the fact MOST OF US GENUINELY nonetheless speak with males for that company, ’’ For that american documented. “Cleveland is a good company furthermore Regarding essentially worth to take care of. It’s prone to frequently turn out to be enjoyable,Sean Spence Jersey attempting to handle out of your loved ones. It’s for example when you are attempting to handle Soda pop Warner, you’ll be attempting to handle within the individuals sibling for almost any Soda pop Warner company. Nevertheless We are basically eliminating the next enjoyment for instance any kind of enjoyment. ”

„Everything at the moment difficulties the particular Tn Titans, whatsoever I will enable create your individual become successful with each other,Brett Kern Jersey I’m close to. ”

A third-round select by way of Browns recently, For that american too documented larger without any method as well as pouncing in regards to the „Dawg Pound“ when the canine totals your individual acquiring concerning Thurs evening.

“That is obviously disrespectful, MOST OF US GENUINELY wouldn’t do this, ’’ documented For that american.Curley Culp Jersey “I’m basically prone to escape there furthermore total, furthermore one thing is due to the data strategy, We are basically going to manage in addition to this specific. This unique most important goal is obviously to improve there to get your individual become successful. ”

(h/t Tennessee Titans)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени