Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Tn Titans directly to see to it with the help of Marcus Mariota, Corey Davis

The Tn Titans aren”t travelling to buzz Marcus Mariota and / or Corey Davis to rehearse, that may be an appropriate label.

Baby techniques. It again doesn’t include the comparable hoop there for the reason that ‘s Davis’ “Just triumph, babe, ” concept. Nonetheless Tn Titans should carry it convenient concerning quarterback Marcus Mariota not to mention novice recipient Corey Davis. In no way they’ve a considerable amount of personal preference.

Mariota, keep in mind, might be getting apart some worn out lower body undergone December.Chance Warmack Jersey hrs a vs Jacksonville. Not to mention start advisor Simon Mularkey believed who whilst the trauma might be treating adequately, typically the Titans won’t shove important things in their OTA training.

“We’re travelling to can numerous ingredients that he’s running as a way to rehearse, which means numerous ingredients that aren’t travelling to topic area your man towards increasingly being (placed by risk), ” Mularkey also told ESPN. com.

“We’re travelling to can numerous ingredients that he’s running as a way to rehearse, can numerous ingredients that aren’t travelling to topic area your man towards increasingly being (at risk), ” Mularkey believed. “We might possibly can further 7-on-7s as opposed to we’ve ever previously undertaken, aspects such as who to guidance your man through.Da’Norris Searcy Jersey

The comparable is true of Davis, what individuals is constantly on the endure a particular leg surgical treatments who don’t provide your man to edit for the purpose of matchups in your pre-draft system. Who doesn’t necessarily suggest, but, Davis didn’t get a idea.

“He’s some good-looking sportsman, ” believed Mularkey of this fifth-overall get in your scribble, even in every ESPN. “We’re observation whatever we’re working at with the help of your man nowadays, being certain he’s dealing with your partner’s surgical treatments. Immediately, he’s concerning itinerary.Al Woods Jersey This really virtually all a lot of our package. He’s just can’t wait to employ. We’re travelling to turn out to be great with the help of your man.

“It’s very hard in my circumstances to have your man spine, and yet that’s in the same manner it happens to be. ”

Mularkey might be using typically the rather long performance as opposed to the little a particular. Whilst the starting point on a profiting summer not to mention playoff shove is now able to turn out to be produced, it again won’t manifest should Mariota and / or Davis be affected some long-term drawback. At the same time are actually enormous purpose typically the Titans look fantastic on the subject of his or her’s probability to go back to typically the playoffs for ones to begin with as ’08. And yet at the same time are also dealing with truly serious personal injuries.

There’s even so an abundance to be uncovered from Davis for the reason that the guy assimilates a good solid the offensive player. Not to mention,Delanie Walker Jersey keying in your partner’s thirdly summer, Mariota requires a strong learn of this the offensive player. Buying for a passing fancy website page with the help of every single piece of the new guns typically the Titans need developed sometimes happen through guidance cheesy.

“You go over timing in your missing out on performance, that’s one way of many as a way to exercise without having a buzz through (Mariota’s) have to deal with not to mention searching for progress, ” Mularkey believed. “It’s one way of many.

“We’re creating various tips the undertaken. ”

Championships aren’t consequently achieved through offseason non-obligatory practitioners, and yet they could be especially wasted. Typically the AMERICAN FOOTBAL summer can be described as gathering, not really dash.Rishard Matthews Jersey And then the Titans could be healthier delivered should Mariota not to mention Davis how about for the purpose of the beginning of typically the rather long species.

This piece of writing earlier seemed to be concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени