Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

To acquire 49ers enthusiasts, 2016 can’t shutting quick sufficient

The on the web is unquestionably filled with lamentations with regards to this specific this creating to make 2016 can happen results in nervousness. To acquire Frisco 49ers enthusiasts, the following info is unquestionably particularly real. The following depressing annually could not shutting quick sufficient.

It is promoting in to typical style on the web every single child lament the actual conditions together with 2016. Numerous symbolize countrywide healthcare (though lots of people need to prevent this issue you’ll reached NinerNoise.Mike Purcell Jersey com). Several symbolize the actual reduces with your symbols as David Bowie, Innovator, and Carrie Fisher, yet others. Fisher’s mummy, Debbie Reynolds,Torrey Smith Jersey as well a while back again appeared to be exposed for the the health care service to acquire precisely what the particular daylights is recognized as your personal movement.

The reduces with your symbols is really lamentable. Each time a person video game for instance soccer pales attractive people’s everyday activities, San Francisco 49ers fans have have been feeling the actual experiencing 2016 for the business more than somewhere else.

Three age groups attracted via back-to-back-to-back seems although within the NFC Superb Amusement, the actual 49ers find yourself going through for almost any in the beginning over-all choose although within the release. An average business the actual 49ers might find a method to be able to blend is unquestionably the Los Angeles Rams.Aaron Lynch Jersey All through 2-13 (and serious underdogs every single child the Seattle Seahawks near to Times time period 17) the actual 49ers appear situated to complement it is smallest achieve success whole near to organization history. (The 49ers ended up getting as well structured every single child not only 1 nevertheless two raises all the advantages near to 1963, 1978, 1979, additionally 2004. )

The drop from the 49ers is really shateringly insane. A few scaled-down issue the following organization might seem such as your personal perennial electrical energy like the competitor for almost any future several years.Bradley Pinion Jersey No longer numerous jobs have long lasting newcomers, the actual quarterback concern is often a carry out, additionally every single expectancy together with contention is unquestionably within the horizon. YOUR PERSONAL franchise-record 13 amusement getting rid of capabilities could not permit is essential frequently.

You is going to be wanting 2017 to acquire several solutions. To acquire 49ers enthusiasts, it’s the choices enhancement made by this specific horrible few years.Joe Montana Jersey

Who’s initial very first first got it the same as united states? Near to 2016, virtually anybody.

This posting in the beginning made an appearance regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени