Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Todd Bowles chimes inside on frustration related to Plane enthusiasts

As enthusiasts inside the New york Plane incomparable the particular extented offseason ahead, genuinely suggestions coach Todd Bowles knows frustration provides solved inside. Bowles needs that dedication is really essential continue.

When this requires Brand-new Yorkers, it’s hard getting person concerning something, genuinely. Many of us walk fast, want the specific java quickly,Joe Namath Jersey together with believe outcomes immediately while using sporting activities companies. Particular, on occasion expectations unquestionably tend to be a bit not necessarily helpful nevertheless that’s precisely how it is inside the outstanding method related to components. Enthusiasts inside the New york Plane expected the particular team in order to no less than, help make the particular COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Playoffs inside 2016 nevertheless regrettably, didn’t match the real hoopla these folks created just some time once again.

It seems as though the particular Plane regressed nevertheless because of the fact generally, time period mends nearly all.Austin Seferian-Jenkins Jersey It’s hard to put this kind of terrible together with abysmal time period operating enthusiasts, nevertheless because the creating period of time is actually finished while using person, we are in a position to nearly all nevertheless carry on. Regardless of whether you would like the particular playoffs along with definitely not, this excellent postseason ensures getting a person to notice because of all the exceptional matchups by means of right now right before Truly Supper.

Once the particular big video gaming gets to the particular magazines, the particular continuous process of reassessing, rebuilding and developing a superb movement request subsequent time period begins for that Plane.Breno Giacomini Jersey It should be an incredibly fascinating offseason to think about the kind of route the particular Plane will need. In addition to a quantity of roster reduces in many cases are coming, numerous surprise methods inside totally free company, together with preferably, the specific 2017 COUNTRY WIDE SOCCER COURSE Create strategy generating sensation, the particular Plane might no less than provide a far more memorable time period.

Even suggestions coach Todd Bowles knows that their unique identity needed a substantial hit taking a very first dropping time period related to their unique occupation. Precisely what enthusiasts inside the Plane need to be aware ought to be to nevertheless trust all of them in order to get the job done.Brent Qvale Jersey It’s hard training inside the city that by no means sleeps nevertheless Bowles provides noticed the great at this time the particular bad which choose developing a New york business.

As for every the particular Generate Businesses Department inside the Plane, several suggestions about precisely what Bowles essential to scenario concerning anytime he’s the very best coach in order to manual this excellent team every single child contention inside 2017:

For the moment, Brand-new Yorkers ought to no less than supply Bowles one more opportunity. Their unique carry out might completely grow to be in danger appear subsequent time period, which means he will undoubtedly analysis making use of their own mistakes together with region by themselves with their own team in the much better route in the direction of accomplishment. It’s better to supply all of them the specific clean-up positioning for first-year accomplishment to find out wheresoever this excellent long-term third 12 weeks when using the Plane requirements all of them.

Overall,Lorenzo Mauldin Jersey Bowles knows exactly how annoying it has been in addition kind of poor time period together with understands wheresoever enthusiasts in many cases are by means of. Eventually, region your own have confidence in Bowles with their own staff in order to create the particular Plane in a great situation. Regardless of their unique 5-11 time period inside 12 weeks two, 12 weeks 3 could possibly are 12 weeks that their unique vision related to outstanding finally entails fruition along with his team.

This publish at first arrived on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени