Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Toronto Walnut Leafs Tend to be Ideal Industry Companions With regard to Jacob black Trouba

Trouba’s ask for had been silently created many months back therefore probably the Toronto Walnut Leafs have been phoning, however since it’s away on view they must be including min’s for their long-distance telephone strategy.

Here’s the actual appropriate part of exactly what Trouba’s broker needed to state:

“There may be absolutely no settlement concerning the conditions of the agreement in between the customer and also the Aircraft during the period of the final many months. The problem isn’t regarding cash; it’s exclusively regarding the customer getting the chance to recognize their possible like a correct chance NHL defenseman.

To the actual Aircraft credit score,Darryl Sittler Jersey the actual membership offers 2 exceptional correct chance experienced defensemen as well as the customer merely desires the chance to possess a higher part. As a result of the actual Aircraft level about the correct aspect, all of us believe that it is within each parties’ greatest curiosity in order to help the mutually beneficial industry. ” (Sportsnet)

There tend to be absolutely no genuine gossips recommending the actual Leafs are participating, however here’s the reason why Toronto may be the ideal industry companion for that Winnipeg Aircraft in order to help Trouba’s ask for:

The Leafs actually have absolutely no correct chance defenders which are confirmed best 4 gamers in the NHL degree.Tyler Bozak Jersey Nikita Zaitsev appeared excellent in the Globe Mug, however he’s nevertheless however in order to perform a good NHL online game.

The Leafs provide Trouba the opportunity to be considered a best partnering defensive player immediately, as well as possibly via nearly all their profession. It’s covers upon Trouba’s desire checklist.Peter Holland Jersey

The Leafs may support the Aircraft organizational requirements having a bevy associated with potential customers open to end up being worked for any substantial enhancement about the azure collection.

If they require an additional correct chance prospective client to return within the bundle, Connor Carrick could be about the following trip away. There’s also a number of great youthful ahead that may be sent together with Carrick.

Picks?http://www.mapleleafsjerseymall.com/james-van-riemsdyk-Jersey The actual Leafs possess 3 2nd rounders and also the reducing have to keep your 2018 or even 2019 very first circular choose since the group techniques in the direction of as being a playoff group.

Recently rated the very best prospective client swimming pool within the category, the actual Leafs really are a complement produced in bliss for that Aircraft inside a Trouba offer.

For a few cause, this can be a point which issues – as well as occasionally a lot more than obtaining the perfect come back.Borje Salming Jersey

Teams don’t prefer to observe youthful gamers these people industry aside, nicely, Toronto fulfills which requirements too.

If the actual Toronto Walnut Leafs could possibly get their own on the job Jacob black Trouba they’d end up being creating a great protective primary they can keep within courtesy with regard to a long time. Rielly as well as Trouba tend to be each twenty two, Nikita Zaitsev as well as Martin Marincin tend to be twenty-four as well as Mike Gardiner is actually twenty six. The one thing lacking will be a qualified 3rd set correct chance.

This post initially made an appearance upon

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени