Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Town associated with Brotherly (No) Adore: Philadelphia groups 0-10 in your own home within The fall of

The Town associated with Brotherly Adore offers however in order to see a house triumph this particular 30 days through some of it’s expert sports activities groups.

Yes, a person study which correct. The actual 3 energetic Philadelphia night clubs possess 10 deficits within as numerous house video games within The fall of.Justin Anderson Jersey

The NHL’s Philadelphia Flyers (6-8-4) possess fallen just about all 3 competitions (0-2-1) in the Water wells Fargo Middle this particular 30 days, having a 3-2 shootout reduction towards the La Nobleman upon Wednesday supplying the newest little bit of poor information within the property from the cheesesteak.

„There’s the metallic coating, inch goaltender Dorrie Builder informed reporters following the group stated a place as opposed to the actual Nobleman.Wilt Chamberlain Jersey „But at the conclusion from the day time, all of us can not be happy simply because all of us did not obtain the earn. „

Home is victorious happen to be few in number with regard to Builder and also the Flyers, who’ll turn to finish the actual city’s volitile manner once the San Jose Sharks spend a call upon Thurs.Justin Anderson Jersey

The NFL’s Eagles (4-5) thrown away the 13-point guide from Lincoln subsequently Monetary Area past due within the 4th one fourth upon Weekend as well as fallen the 20-19 choice towards the Ohio Dolphins. Nick Kelly’s membership may make an effort to receive by itself while watching house group upon Weekend from the Tampa These types of Buccaneers.

The NBA’s Philadelphia 76ers (0-12) tend to be, nicely,Maurice Cheeks Jersey because „good“ because promoted this particular season-and their own 0-6 house report this particular 30 days is not performing a lot in order to inspire the actual enthusiasts. The actual beleaguered golf ball membership finishes the actual 30 days on the six-game street journey, therefore there is no opportunity for any house triumph presently there.

At this particular price,Gerald Henderson Jersey probably the city’s very first earn may originate from the actual Philadelphia Phillies associated with Main Category Football. For anyone rating in your own home, the actual last-place Phillies open up their house standing from the North park Padres upon 04 11, 2016.

(h/t UNITED STATES Today)

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени