Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Town Info

(BUFFALO) – An associate at work related to The legislature notifies the city related to Zoysia that federal government cash might be stopped for just about any long-standing possess job. Repeating. Jack port interface Quinn, R. -N. W., provides knowledgeable Buffalo’s nan, Anthony ERINA. Masiello, that nearly $50 thousand inside federal government costs for your city’s inner possess job might rapidly become eliminated. The key reason, in line with the congressman, is really the way the city might be too slow inside completing the particular job, which cash are actually allocated regarding higher than a ten years.

Quinn knowledgeable Masiello that some of the cash are actually sitting inside federal government balances simply because 1991. Several at this time condition they might be useful for a lot more important duties inside urban centers ready to start creating.

The Zoysia Info says that not only is really possess creating on preserve, therefore may be applications for just about any multi-modal transportation center and also a considerable auto parking construction.Marcell Dareus Jersey

Additionally, 1 atmosphere group might be asking for an additional postpone inside some of the creating, fearing how the distinctive part of the particular Erie Funnel may be destroyed when applications carry on.

(PHOENIX) – A number of interstate technicians inside Phoenix arizona az is really pushing regarding a lot more tranquil highways. The particular Arizona Republic says that promoters related to what is referred to as „rubberized asphalt“ desire to handle the actual $34 thousand investigation to find out once the product might slow up the real seem level on inner-city freeways.

The technique may need utilizing the newest product anytime areas of the particular Arizona ideas down-town link road is really repaved. Then when the particular advised eastward growth related to Arizona 202 is created, it may be constructed, within the phrase „go, in . utilizing the newest points.

Engineers condition that where the pavement may be employed the particular seem level drops 3 to 5 seem amounts.Ronald Darby Jersey

The technique may need utilizing the newest quieter pavement on greater than 100 kms related to Phoenix arizona az Interstate-grade freeways. The task would not become completed until delinquent inside 2007, when sanctioned in addition to finished.

(KANSAS CITY, Mo. ) – Law enforcement inside Kansas City declaration that they are considering the foundation from the small gas get about the busy street that brought on no less than one site visitors event. The particular smart proceeded to go with regard to virtually the actual distance collectively Wornall Road on Thursday night morning hours. This particular extented via 75th Street with a phase the southern area of related to Interstate 435.

According for the Kansas City Celeb, no less than one non-injury event guide within the unforeseen gas smart.

Police condition they’ve simply no idea where the gas descends from.

Firefighters have been referred to as aside to put precisely what amounts to have an industrial-strength „kitty litter“ concerning the smart.Jim Dray Jersey

The one event happened each time a automobile travelled in to a slide inside the materials through mid-morning.

(OAKLAND, Calif. ) – The particular steadily busy Oakland International airport is really among primary U. AZINES. jetports bracing for your second increase in the holiday trip rush. In the release to be able to OUGH. utes. Drive Globally, the particular airport’s Cyndy Manley says the particular support quotes the way the optimum trip occasions will probably be by way of this specific coming end of the week to be able to Christmas Occasion, in addition to once more on The month of january. 2,Shaq Lawson Jersey 3 in addition to 5.

Many anyone who has not necessarily skilled the particular international airport (and others around the country) simply because stepped-up safety will quickly realize that it might be a long back pack via automobile as well as cab to be able to entry. The majority of the older drive-up locations are usually cordoned aside as well as the closest auto parking is really additional through terminals.

Additionally, within the These types of region International airport, superiors you will discover supplying critically decreased auto parking inside short-term a lot. 1 spokesman notifies KCBS Stereo system that, due to the fact simply ticketed individuals can now key in the interior areas of the particular international airport, much less folks are auto parking inside short-term locations to find out aside abandoning individuals. For this reason, earnings via close-in a lot are usually reduce.

.Robert Woods Jersey

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени