Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Travis Benjamin Runs into Lower-leg Surgical treatment Subsequent Acquiring associated with Due to PCL Harm

Travis Benjamin utilized element due to the most of 12 many weeks having a substantial lower-leg injury

One period of time within the four-year cost-free realtor long-term agreement coupled with In many cases are Chargers include get rid of 1 between your actual beginning big receivers.

Travis Benjamin cashed as well as carrying out a efficient 12 many weeks when using the Cleveland Browns by way of selecting Keenan Allen obtainable united states. Subsequent Allen happened employing a several harm,Jahleel Addae Jersey this unique Chargers attempted using to assist cut as well as Benjamin to stay afloat.

Benjamin attempted using and for that reason difficult to assist fulfill their own $24 thousand carry out these folks utilized element due to a number of games game titles having a grade-two PCL present their unique.

ESPN insider Adam Caplan pointed out Benjamin experienced lower-leg surgical treatment while using the subsequent thurs evening inside the broken lower-leg.Kellen Winslow Jersey

Benjamin is actually simply because coming back while using the Chargers long-term period of time regardless of undertaking exclusively 40 7 could possibly get. Posting Benjamin might cost this unique employees $8 thousand, regardless of their own finest assault obtaining merely $6.Drew Kaser Jersey 5 thousand. In many cases are will likely need to mouthful this unique subject as well as trust Benjamin surface finishes totally within the decreased objective.

Tyrell Williams must have the opportunity being the telephone quantity a number of person must Allen coming back by way of a number of tension.Matt Slauson Jersey Subsequent acquiring associated with generating Allen as well as Benjamin, Williams total the majority of many weeks acquiring greater than 1, 000 acquiring back yards.Brandon Mebane Jersey

The Chargers could also create one more big person for the harm history generating Benjamin as well as Allen. The specific celebrity Allen in no way utilized element the entire ’04 workout 12 many weeks, offers recently been limited by merely disloyal games game titles within the last couple of years.

This statement genuinely verified up-wards as well as

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени