Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

TSA foul-up simply leaves 3, 000 airplane traveler totes left within Phoenix arizona car parking great deal

PHOENIX, Might 13 (UPI) – Air travel people had been waiting around to become reunited using their individual possessions Fri following a lot more than 3, 000 luggage had been left inside a car parking great deal from Phoenix arizona Skies Have Airport terminal.

The Transportation Protection Management held responsible the glitch within the baggage-screening program.

The difficulties started from close to 6: forty five the.Marcus Cooper Jerseys michael. upon Thurs as well as had been brought on by „unprecedented specialized issues“ including some type of computer server that allows automatic testing associated with totes with regard to explosives, stated TSA spokesman Nico Melendez.

When every thing is actually operating correctly, regarding 10 % of examined totes tend to be hand-searched through TSA officials.

It led to upset people having to visit empty-handed whilst their own totes had been saved within an airport car parking great deal within 90-degree warmth.Deone Bucannon Jerseys

„I’ve noticed each and every vow term available within the last quarter-hour, inch stated Cody Desjadon, twenty two, associated with Prescott, Az, who had been visiting observe family members within Missouri together with his sweetheart,Jaron Brown Jerseys Hannah Brinser, nineteen.

They had been informed which their own baggage might consider 2 to 3 times to get at their own location.

„Our journey is actually 3 times, inch Desjadon stated.

Airlines organized with regard to totes to become powered in order to international airports within La as well as North park,Brandon Williams Jerseys after which flown for their locations. THE Phoenix arizona airport terminal recognized stated the actual luggage back-up didn’t lead to any kind of trip delays.

By past due Thurs the actual specialized problems have been solved.

A spokesman with regard to South west, that delivered 1, 500 totes through pickup truck in order to Vegas,Kurt Warner Jersey referred to the problem because „very difficult. „

The foul-up from Phoenix arizona arrived on a single day time how the TSA had been condemned in a Congressional listening to with regard to lengthy outlines in the country’s international airports.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени