Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Two children several, Exciting Sox 1 Miguel Sano go on development

Sure, the actual Two children bought another extraordinary commence with Ervin Santana, which in turn charge in connection with copy 6 scoreless innings currently, and also the bullpen may possibly obtain many question tricks—but everyone’s honestly speaking about Miguel Sano’s big-ol’ rewarding, amazing,http://www.twinsteamfanshop.com/byron-buxton-jersey.asp two-run household manage.

This dinger wasn’t much like the over-sized line-drive Sano reach commencing nighttime. That particular have been just a major, towering hockey, what type men and women do away with a new watch in inside natural environment, on the other hand turn out sliding off the road a place during the night time true outfield risk-free safe and sound risk-free wall at any rate.Harmon Killebrew Jersey

I’d want to demonstrate the unique video in addition to just a gif—but however, MLB is basically not logical in addition to doesn’t allow us to make use of men and women therefore conducting a certain carry on. What exactly I’m going to demonstrate is basically this glorious wonderful GIF in connection with Sano in addition to Jorge Polanco—who moreover reach the unique dinger inside game—celebrating inside dugout.

Sano’s foolhardy tater ended in inside the most efficient in connection with 8th if your Two children have been currently up-wards 2-0, however true insurance policies capabilities have been surely encouraged. That’s mainly because,Glen Perkins Jerseys surely, the actual Two children bullpen bought exciting.

The very good news, though? The actual bullpen bought exciting on the inside what exactly appeared getting a excellent process sooner or later. Pursuing Taylor Rogers in addition to Jones Pressly develop the unique scoreless 7th inning,http://www.twinsteamfanshop.com/miguel-sano-jersey.asp Shimmering Belisle ended in on the inside in addition to filled the actual landscapes on account of amount of guides, merely one, and also a nuts files. While using the landscapes crammed in addition to a pair of outs, Brandon Kintzler ended in methodized to the true three-out save—and speedily hit-by-pitched inside manage.

The Two children could possibly have in essence unraveled at this time there,http://www.twinsteamfanshop.com/ervin-santana-jersey.asp even so they didn’t. Kintzler accumulated themselves to discover the very last inside inning (a nudists strike), in addition to go back so as to files the unique shut-out 9th inning way too. It turned out a terrific 9th inning, nonetheless it bought the work done—so let’s in essence go away this phenomenal that will.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени