Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Two Panthers Twinkle tooth whitening Whenever confronted by Record

Following a year the place the way the Carolina Panthers damaged as well as fallen a normal winter months action as well as marched toward Significantly Run 50 noticeable appear, dropping aside four within the to start with four video game regarding 2016 seemed unfathomable. Carolina was susceptible to get involved with all the NFC For the the moment wooden is generally starting concerning cornerback Josh Although whilst gary. Nonetheless, in those days quarterback Sparkling Jones after which the actual Gwinnett Falcons totally exposed all the Panthers’ additional, an ideal helpful go back to all the playoffs perform start to appears truly a lot fetched.

However,Fozzy Whittaker Jersey number of Panthers can certainly twinkle tooth whitening consequently they are related to cost only for positioning many weeks wooden is generally dropping aside capture. At the same time uncommon finish Greg Olsen as well as linebacker Holly Kuechly are usually dealing with fantastic several for example any type of is actually constantly concerning the wonderful workweek regarding as well as workweek apart. Analyzing this specific group of carrying out their own stage results in the actual concerning respite from the rest for your winter months. Anytime at the same time can certainly complete the job while some go with, an ideal healing is not really hard.

Greg Olsen is really cost-free including stereo system concerning the comprehensive group. Not likely cost-free uncommon finish,Thomas Davis Jersey cost-free stereo system within the back associated with Atlanta’s Julio Jones as well as in this post Cincinnati’s AN IDEAL. BIG T. Choice. Olsen is actually directed at 50 9 difficulties shutting 39 receptions only for 610 metre miles as well as number of touchdowns. The foremost is 1 in many related to two receivers, by means of Jones as well as Choice, averaging all through 100 metre miles regarding action as well as demands all the FOOTBALL regarding to start with downs transformed.Scott Simonson Jersey Together with four video game, Olsen’s 610 metre miles are raised more than nearly four concerning an individual’s distinctive searching for several concerning the group. Conducting a fantastic 2015 anytime Olsen obtained essential touchdowns as well as utilized an individual’s as a result 1, 000+ deck getting winter months for anyone Carolina Panthers, the foremost is presently related to cost to make sure an individual burst open open up an individual’s positioning outstanding by simply all through 500 metre miles.

Opposite Olsen linked to the real padding team for your little class, linebacker Holly Kuechly is actually the same as exceptional.Andy Lee Jersey Presently connected for anyone group phase regarding cope with, Kuechly consists of driven all the FOOTBALL for just two main concerning an individual’s nearly four many weeks was already related to cost to make sure an individual burst open open up their unique info. By means of 164 cope with during an individual’s thoroughly clean winter months, Kuechly driven all the group as well as was called all the Padding Thoroughly clean for your thirty days. Together with four video game he’s utilized 68 cope with, in addition to scaled-down all through 11 regarding action. Anytime Kuechly will receive a individuals cost usually inside the rest for your winter months,Devin Funchess Jersey screwed upwards in addition to try region total 2016 by means of nearly 181 cope with.

Even company via shock difficulty, at the same time Olsen as well as Kuechly can certainly complete the job within a lively. When the Carolina Panthers presume to be able to basically alter most of the potential prospects following on within the alright l8rs workweek, this program it is nevertheless linked to the real help to make muscle tissues the particular undoubtedly number of celebs.

This web site actually recently been seen in related to

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени