Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Tx views development, however essential oil may throttle impetus

DALLAS, August. twenty-four (UPI) – Although work development within Tx is actually likely to end up being powerful, the reduced cost associated with raw essential oil might throttle a few of the ahead impetus, the actual Dallas Government Book stated.

The Dallas Government Book discovered their state in general additional thirty-five, eight hundred internet work within This summer for that biggest month-to-month obtain to date within 2015.Maliek Collins Jerseys

The so-called Beige Guide released through the Dallas Government Book previously this season stated the reduced cost with regard to raw essential oil is actually harming the actual state essential oil field. Some companies surveyed through the financial institution stated they would have the ability to climate the actual surprise, the actual bad times ought to carry on with the 12 months.

In it’s most recent declaration, the actual Dallas Given stated work development via This summer had been from a good annualized 1. 3 %, in contrast to the 3. 6 % development price with regard to 2014.Jaylon Smith Jerseys

Keith Phillips, the older economist using the financial institution, stated the actual power within the work observed in This summer most likely will not final.

„The decrease within essential oil costs might lower the actual impetus within work development within the several weeks forward, inch he or she stated inside a declaration. „The work predict design forecasts how the speed associated with development within the last 5 several weeks from the 12 months is going to be like the typical speed associated with development via This summer. „

A investigation statement in the financial institution within 06 discovered main financial issues for that condition had been the reduced cost associated with essential oil and also the durability from the stressed out marketplace. The cost with regard to Western Tx Advanced,Orlando Scandrick Jerseys the actual OUGH. UTES. standard, is actually away a lot more than 50 % through 06 2014 and many experts anticipate the actual recession to keep.

The Tx Train Fee, the actual state power regulator, stated raw essential oil manufacturing within Might had been close to two. four zillion barrels daily.Tony Romo Jersey That is 13 % greater than Might 2014 as well as a sign of the common improve within raw essential oil manufacturing, regardless of the constant diminishes observed in the power field.

The Beige Guide discovered the majority of businesses employed in the actual pursuit as well as manufacturing aspect from the power field anticipated their own funds expenses in order to drop through around forty %.

A financial institution statement through 06 stated training discovered through previous slumps within essential oil costs discovered problems had been much more obvious within the durability from the keep marketplace compared to in the real low cost. The financial institution inside a individual declaration modified it’s 2015 work predict upwards.

„The brand new predict indicates 154, two hundred work is going to be additional within the condition this season, as well as work within Dec 2015 is going to be 11.Barry Church Jerseys 9 zillion, inch the financial institution stated.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени