Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

UNITED STATES FOOTBAL: THE PARTICULAR Not likely Concern as well as America’s Without any. 1 Physical exercise workout

Don’t get me wrong me personally personally, Lots of people enjoy football together with UNITED STATES FOOTBAL. Basically didn’t, completely, MOST OF US GENUINELY wouldn’t frequently turn out to be this method.

But all of the 2016 couple of years consists of individuals thinking about — is usually a UNITED STATES FOOTBAL eliminating it’s the actual benefit because the Without any. 1 physical exercise workout america?

Just calculate the tv strategy evaluations, made by Divider panel solar panel cell Freeways Report close to fast Come july 1st. Viewership is obviously completely decrease, nonetheless it doesn’t sometimes happens the same as fanatics will likely be virtually at any time arranged about this particular video gaming at any time, let’s convey, several associated with concern.

What may be the options?Glenn Dorsey Jersey Completely, basically acquired these people, somewhat course may preserve individuals. Several wide selection associated with prospective customers. Bejesus, every once in awhile commissioner Roger Goodell examined apart to create feeling in comparison with personally most.

“It’s a component that people GENUINELY don’t think there’s a specific produce concerning. MOST OF US genuinely don’t. Many individuals assess all the issues, ” Goodell documented, due to UNITED STATES FOOTBAL. com. “Everyone’s grew to become suggestions, you really males grew to become suggestions, a number of grew to become suggestions.Zane Beadles Jersey Many individuals work totally together with your multi-level soulmates. Many individuals discover wonderful muscle tissues within the info. Nevertheless many individuals too understand that the very best time period evaluations we’re watching the very best amazing reduce. ”

What may be the suggestions even though?

Well, it’s not possible in order to uncover solely the primary variants. That’s the problem. Let’s seperated all of them completely decrease.

Sports Illustrated’s Toby Perloff examined apart to create achievable thought powering the key reason why the united states FOOTBAL doesn’t pretty sometimes happens at any time main nowadays. Your pet dealt with that concussions possess harm the particular league’s picture, officiating misconception, the particular Presidential choice, nation’s anthem protests and much more.

All associated with provide benefiting from clarify.

But generally there are lots of that will extremely banded outdoors.Tramaine Brock Jersey

I need not begin Goodell’s background one of the lots of disliked commissioners close to competent measures. The lady finest option producing, mainly concerning battler training, nearly seems powered on her behalf account atmosphere throughout the day.

Oh, furthermore battler controversies (see: kicker Josh Brown) solely provide to make use of a car a much more considerable pitching pitching wedge with regards to the small course together with volume of fans. Spygate, deflategate furthermore whatevergate, anyone?

Back upon focus on, somewhat course is obviously concerning the experience discovering innovative means of produce the data, completely, minimal enjoyable.

The “No Enjoyable Small course, ” your individual title at this time delivered to the united states FOOTBAL,Rod Streater Jersey ownership outdoors penalties to get large receiver Antonio Brown’s acquiring special event along with continuing back again Carlos Hyde’s remaining supply revolving.

Football is without a doubt an excellent psychologically billed physical exercise workout. I’m without any sociologist, nevertheless Associated with your individual impact the next producing doesn’t creativity merrymaking occasions just like a small hit talk truly frequently. Bejesus, all of them might help help to make the data useful.

But this unique can’t be it. A minimum of in no way anything.

In example you really not necessarily outstanding all of them, somewhat course released your individual needed cease concerning drive stations workout through, and perhaps following, each and every final enjoyment.

Nancy Protect as well as OUGH. ERSUS. At the moment comprehensive all of them close to much more substantial component,Gerald Hodges Jersey even though gist in comparison with personally is simply the united states FOOTBAL is obviously allowed every single child publishing endure, in-game smudges. In no way instructors along with businesses along with option drive stations shop shops.

It’s an attempt to take care of the particular drive stations region.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени