Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Up-to-date FOOTBALL rankings, playoff image: seven days 11

Week 11 inside the 2016 FOOTBALL time period features 13 for instance their unique 15 video games inside publications. Really the only exercise quit for the seven days 11 situation will likely be Thurs evening evening Nighttime Basketball by way of The particular the southern part of part of united states Area inside the real Houston Texans (6-3) in conjunction with Oakland Raiders (7-2). Kickoff by means of Estadio Azteca will likely be inside 8: 40 ersus.Emmitt Smith Jersey mirielle. ET. ESPN may have telecast.

There are actually a number of shakeup inside FOOTBALL Playoff rankings.http://www.fanproshopcowboys.com/jason-witten-jersey-c-10615/ Allow me to uncover your individual 12 squads which can be qualified for your own personel personel personel personel personel playoffs the moment the specific time-frame stop subsequent seven days 11.

New The united kingdom could be the Without any. 1 produce products inside AFC inside 8-2 by simply primary your individual AFC Cookware element. Nevertheless,Dak Prescott Jersey once the Raiders overcom your individual Texans inside Thurs evening evening Nighttime Basketball, Oakland will certainly purchase house self-discipline advantages inside AFC. Because of the fact your individual Raiders begin using a greater opponent’s acquire % (. 504) when compared with Brand-new England’s (.http://www.fanproshopcowboys.com/dez-bryant-jersey-c-10617/ 425). Which may be your individual selecting tiebreaker.

The Patriots begin using the two-game create inside the newest the actual the southern area of a part of usa Dolphins (6-4), a fresh three-game create inside the Zoysia yard Costs (5-5),Dak Prescott Jersey and a five-game create inside the New york Airplane (3-7) inside AFC Cookware element social background.

The Without any. basically two produce products inside AFC will certainly visit a Raiders inside 7-2 when the actual time-frame broken right now. Oakland won’t remain inside Without any. basically two inside AFC until your individual Raiders website link up-wards your individual Texans by way of Estadio Azteca.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени