Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

USOC decreases 2012 area in order to 4

SALT RIVER TOWN, March. twenty six (UPI) – America Olympic Panel Professional Panel Fri chosen Houston, Ny, Bay area as well as Wa to keep their own missions to become called the actual OUGH. UTES. bet town for that 2012 Olympic Video games.

The town which will eventually signify the united states within an worldwide bet in order to web host the actual Video games from the XXXth Olympiad won’t be selected through the USOC till past due within 2002.Johnathan Joseph Jerseys The actual Worldwide Olympic Panel may title the actual web host town with regard to 2012 Video games within 2005.

An unparalleled 8 metropolitan areas experienced searched for the actual OUGH. UTES. name. Carrying out a statement through Olympian Charles Moore, chairman from the USOC’s Bet Assessment Job Pressure, the actual professional panel voted to lessen the actual prospect checklist in order to 4 as well as removed Cincinnati, Dallas,http://www.texansofficialonline.com/lamar-miller-jersey-c-1805.htm La as well as Tampa through thing to consider with regard to 2012.

„These tend to be 8 exceptional metropolitan areas, inch stated Moore, the precious metal medalist in the 1952 Olympic Video games. „Each is promoting powerful public/private coalitions as well as revolutionary academic/cultural/athletic close ties leading to possible long-term joining up possibilities for that USOC. They’re devoted to the actual Olympic Motion, Numerous sports athletes and also the Olympic perfect. Every is really a champion towards the USOC.DeAndre Hopkins Jersey

„The USOC owes a significant financial debt associated with appreciation towards the people from the Assessment Job Pressure for that effort and time these people help with within learning the actual plans posted, going to each one of the metropolitan areas, as well as evaluating the actual talents associated with each one of the buyers, inch stated USOC Leader Sandra Baldwin. „Each from the job pressure people is actually devoted to making certain the choice procedure is actually substantive as well as total as well as consistent with the actual reformed IOC recommendations. „

The assessment procedure utilized by the actual USOC had been exactly the same utilized by the actual IOC’s prospect process, that prices every town towards particular requirements instead of towards one another. 13 requirements had been obtained,Derek Newton Jerseys 8 which paid for with regard to 74 % from the complete. These types of incorporated common national infrastructure, sports activities national infrastructure, the actual Olympic Town, transport methods, worldwide methods, financial as well as ensures, lodging,Brian Cushing Jerseys as well as relationship capabilities.

„Three from the 4 chosen metropolitan areas obtained within the best 3 in most however 2 of those 8 groups, inch Moore stated. „No additional town obtained within the best 3 more often than once. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени