Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ut Jazz: Brad Stevens Good remarks Gordon Hayward’s All-Star Ascension

Boston Boston celtics mentor Brad Stevens, which furthermore taught Ut Jazz mentorship Gordon Hayward with Retainer, provides large reward regarding his / her past player’s All-Star makes use of.

Ever given that this individual has been declared as a possible All-Star arrange previous calendar month, Ut Jazz mentorship Gordon Hayward provides observed in which other participants and also mentors have got long gone away from their particular solution to congratulate your pet for your good results.Jeff Hornacek Jersey Nonetheless, probably none experienced the identical point of view about his / her job velocity since Celtics Boston celtics mentor Brad Stevens.

Long just before Hayward has been the particular muscle-bound baller (sporting the particular Association’s reply to the particular hipster haircut) and also top-notch skill he could be nowadays, this individual has been the particular slim youngster coming from Brownsburg, Indianapolis in which practically delivered a great NCAA subject for the Retainer Bulldogs over a halfcourt heave.Joe Johnson Jersey During the time, Stevens has been his / her mentor.

Before the particular Jazz and also Boston celtics would struggle about Weekend, Stevens has been questioned concerning his / her past player’s way to stardom. Maybe greater than any person,Rudy Gobert Jersey this individual is aware of Hayward’s advancement. This individual furthermore realizes that Hayward acquired a small amount of aid from your Jazz –

When questioned concerning Hayward’s actual progress, Stevens chatted with size about how precisely the particular extra durability provides helped your pet not merely defensively, yet about crime along with his power to push the particular baseball –

In the conclusion, it absolutely was Stevens’ Boston celtics group in which received the particular acquire about Weekend.Boris Diaw Jersey Even so, Hayward dished up upwards one more All-Star energy, credit scoring thirty-one items and also nailing several three-pointers.

With Hayward established to be able to get into the particular totally free realtor industry come early july, Stevens as well as the Boston celtics will definitely check out promote your pet about Celtics being a prospective vacation spot.Rodney Hood Jersey For the present time, even though, Hayward can symbolize the particular Jazz as well as the American Convention inside the All-Star Video game about Feb . 20 inside Fresh Orleans.

This write-up at first came out about

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени