Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Vancouver Canucks Roundtable: Market Deal Analyze

The Vancouver Canucks have been around in a difficult location not merely regarding the playoffs, and also the specific market deal.

The 2017 NHL market deal is still much more compared to a 1 month away, nonetheless it is really time to commence creating plans.Henrik Sedin Jersey To the Vancouver Canucks, that’s certainly not constantly effortless.

I can’t tell you just what Canucks GM Rob Benning will perform. Just what I can execute was obtain the particular employees to discuss their particular perspective.Markus Naslund Jersey

Let’s dive appropriate inside of.

To commence, WE ALL required the particular employees: that is the specific Canuck possibly to have sold in 2010?

Alex Hoegler

Ryan Melts away.Ben Hutton Jersey The specific Canucks could be inside playoff opposition, nonetheless keeping Melts away doesn’t create a whole lot connected with experience. Whether they tumble and even be in the specific playoff read through the particular deal, investing Miler is more preferable money for hard times.Bo Horvat Jersey They may well risk-free at the least the particular first-round pick, as well as any roster individual. He’s their particular very best bargaining chip and will also be essentially the most popular Canuck after deal morning.

Jeff Godley

Management described that they’re going to certainly not method almost any individual creating a no-trade and even no-move phrases.Kirk Mclean Jersey WE ALL issue the specific Sedins, Edler and even Burrows may well obtain to get sold. Along with whenever they’re required relating to investing someone without phrases, Benning along with Linden typically cell phone the particular basketball person the particular “key an integral part of their particular group” which these individuals don’t need to devote.

Gerald Morton

I rely on Alex which usually Jones Melts away is in fact well-known alternative. Nonetheless it isn’t the particular performed offer you.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени