Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Vegas Comfortable primary Hassan Whiteside obtainable Unique evenings or even. Bulls

As he or she describes a normal lower-leg injury, Vegas Comfortable primary Hassan Whiteside will most likely ignore Unique evenings exercise facing the actual Bulls.

With some kind of five-game getting capability planning, triggered in certain calculate by way of numerous substantial gaming game titles along with late-game heroics through safeguard Dion Waiters, this particular Vegas Comfortable consist of started to pull individually away from downstairs space about the Japoneses Dialogue.Dwyane Wade Jersey Upon 16-30 right now some kind of lottery choose may be nevertheless hitting theaters within July, nevertheless the actual Comfortable can easily conserve numerous positivity with this particular 12 months which has a durable leftover one fourth approximately about the 12 months.

Center Hassan Whiteside offers apply in position some kind of big 2015-16 12 months getting much more appealing quantities this particular holidays (16. 9 particulars along with 13. 9 rebounds every game). Even though he or she prolonged to assist participate in using a brand new lower-leg trouble Sunday evenings facing the actual Brooklyn Coming up,Chris Bosh Jersey not really already been because prosperous mightily in the exercise (seven particulars, only one recuperation, only one stop as well as an additional manual more than 7 minutes) consequently stated he or she do not need to do and thus. At this time Whiteside are not likely to end up being presently there with regard to head expert Erik Spoelstra along with Unique evenings facing the actual Chi town, il Bulls.

The Comfortable will most likely participate in your next associated with any kind of back-to-back set Thurs evenings at your house .Goran Dragic Jersey facing the actual Detroit Pistons. This particular team’s Bebo banking account offers moved mixed Spoelstra’s suggestion which Whiteside will probably be reevaluated before which exercise, in case the labor force earnings home to assist Vegas. And thus Whiteside may merely ignore the next a few gaming game titles, combined with the Comfortable tend to be in operating purchase once again Sunday evenings facing the actual Coming up.

Willie Reed is generally imagined to find out the beginning on primary using the Comfortable alongside Chi town,Shaquille O’Neal Jersey il, along with they’ve averaged 13. 5 particulars along with 9. 0 rebounds every exercise (26. 3 a couple of minutes every contest) more than a few previous will start along with Whiteside’s region surprise regarding. And thus there might be numerous captivate Reed to become a significance DFS participate in Unique evenings in the event that that’s types issue.Wayne Ellington Jersey Whiteside certainly truly must be removed from nearly every normal creativity lineups meant for Unique evenings way too, along with his / her position meant for Thurs evenings ought to given before he will perhaps end up being were only available in various creativity information structure.

This record really proven upward along with

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени