Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Video game Evening Check out, 30 4 Vancouver Canucks @ Los angeles Nobleman

POINTS TO THINK ABOUT INTO CONSIDERATION

when you’re the specific Nobleman enthusiast: Toronto might grow to be one of the most hard game titles inside the homestand, combined with the Nobleman produced a large third period of time carry out in order to produce two elements and start components aside proper. LA will get four occasions aside after this night, consequently despite the fact that I’d trouble concerning the specific frustration for your delicate team, the particular Nobleman have no produce to think about their own feet inside the power. Essentially need goals. Tiger Williams Jersey

when you’re the specific Canucks enthusiast: Vancouver hasn’t usually recognized defeat, nonetheless these folks provided products within the agreement, together with Calgary’s enhance provides essentially knocked them all inside the playoff analysis. Nevertheless the actual Sedins in many cases are most likely leftover near to together with GM Ron Benning signifies top quality sensation, consequently Vancouver’s vibrant gamers will in all probability acquire plenty of flavor sluggish in the particular lengthen. Together with I’m particular these folks nonetheless do not similar to all of us.

when you’re the specific purses enthusiast: On paper, Marty Mcsorley Jersey this excellent is just about the greatest mismatches with regards to the NHL plan nowadays. The reason why stay tuned in within inside? You will notice anytime Jarome Iginla will get comfy, anytime Expenses Bishop might create their unique start for that Nobleman, anytime previously Sharks probability Nikolay Goldobin might be successful of the Vancouver debut, proper the particular insufficient Alex Burrows offers treatment for an incredibly enjoyable atmosphere!

GAME FANS TO BE ABLE TO SEE

for your personal Nobleman: Nic Dowd. Alec Martinez Jersey Additional bottom-six center Nick Coastline continuous a great provide harm because of Roman Polak (as greatest after i might tell) on Thursday night night, which means a lot more responsibility regarding Dowd. Dowd hasn’t acquired a goal because of the fact 12, twenty-two; perhaps a larger component might help all of them find the web once again.

for your personal Canucks: Nikita Tryamkin. One more Nick (kind of). Tryamkin might be one of the lively places regarding Vancouver, Marian Gaborik Jersey because the 22-year-old preliminary 12 many weeks provides finished the specific physical video gaming with regards to the Canucks’ blueline. Anytime stress pazazz up-wards nowadays, he might include a few phase linked by using this.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени