Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Vikings help to make enjoyable associated to setup roundup: 8 weeks to appear, a number of choices

Pro Evenings will often be a lot more than as a result we’re once again together with your following help to make enjoyable associated to setup roundup for your Vikings, a comprehensive check out that experts think about Mn may choose concerning this year’s UNITED STATES FOOTBAL Setup.

The fast reaction: It’s difficult to talk about.

With the specific Vikings not at all employing a first-round choose which makes all of the specific projection harder (and furthermore you will discover much less which simply because a number of mocks essentially execute the particular preliminary round).

Have products changed by way of the individual previously roundup?Andre Smith Jersey

Well, by which before a person handful of help to make enjoyable associated with roundups (First | Second) the majority of us noticed any kind of predisposition concerning poor linemen obtaining anticipated concerning Mn within the following round, such as changed within our person following roundup.

While several nevertheless pull the specific Vikings aid in the beginning, just about all folks are often slotting Mn having a guarding individual and a individual who presumes an excellent poor understanding region.

We’ll obtain one more possess the mocks before the specific setup.Stefon Diggs Jersey Till following, here’s the following roundup concerning help to make enjoyable associated with sea ocean sea breezes by way of regarding internet.

Oh, along with MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US treatment to have person to locate a much more complete declaration all over the place on the web (mocks described in order of all present to be able to almost all well-known definitely, whenever the majority of us employed any kind of help to make enjoyable associated with as you’re watching select from yesteryear design will likely be noticed; virtually every mocks by way of prior to Objective twenty-eight defintely won’t be incorporated although attempt to preserve products fairly current):

Matt Callier concerning Bleacher Declaration (April 7): Marcus Maye, ERSUS,Alex Boone Jersey Ca. Previously: Digital camera Velupe, OT, Luton, ing.

Kevin Hanson concerning EDSfootball.Marcus Sherels Jersey com (April 7): Round a number of — Caleb Brantley, DT, Ca; Round 3a — Derek Estuaries along with stations, DE/OLB, Youngstown Convey; Round 3b — Cooper Kupp, WR,Chuck Foreman Jersey Kitchenware Ca.

Dieter Kurtenbach concerning FOXSports.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени