Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Vikings’ plane image slideshow through Wisconsin runway, embroiled concerning hours

APPLETON, Wis. (AP) Your personal Mn Vikings’ group plane slid through a fresh Wisconsin runway through arctic problems Feb 5th as well as ended up being embroiled in your backyard, generating game enthusiasts looking forward to a while to obtain in the plane.

A group spokesman referred to you will discover simply no incidences following obtaining following 5 azines. mirielle. Feb 5th inside Appleton Airport terminal.Eddie Lacy Jersey Your personal Vikings will certainly be a part of your personal Natural This kind of Packers inside Thurs.

Airport supervisors referred to how the backed adjusts for your plane’s obtaining items slid in the taxiway in the heart of arctic problems, your personal Post-Crescent such as Appleton known.

The air-port would not use a actions high adequate to achieve in the threshold inside the embroiled plane. Firetrucks came out that you ought to admittance individuals, nevertheless essentially some may keep your plane within a period of time.

Airport supervisors setup inside Bebo this particular very first cars cease for the group resort through Appleton all-around 10: 15 azines. mirielle.Micah Hyde Jersey Your personal cars found your personal resort through close to Appleton with regards to quarter-hour subsequent, under 15 a while before kickoff inside Lambeau Self-discipline.

About 20 fans, several wearing violet Vikings jerseys, silently arranged for the very first cars that you ought to continue close to your personal resort even though lighting outstanding snow boarding difficulties droped. Several Natural This kind of fans furthermore chanted ”Go Group Go” before cars came out.

Players as well as motor coach renting appeared to create the most effective out of your tribulation, establishing on the web film as well as snail mail marketing communications inside social internet sites.Nick Perry Jersey

”After a while for your (plane) your personal fireplace place of work located uncover people! Not at all been recently using a fireplace pick-up (before) in case you can’t display, ” phone Charles Manley referred to inside Bebo. ”Got pretty amazed. ”

The plane turn out to be with regards to 5: 15 azines. mirielle. This particular wound up snowing nearly all your personal nighttime through Appleton, and that is with regards to 40 mls southerly such as Natural This kind of.T.J. Lang Jersey

The Vikings’ normal Bebo costs known following 7 azines. mirielle. Feb 5th that will ”while taxiing in the risk-free obtaining, your personal group plane slid in the runway as well as ended up being embroiled. ”

Shortly before night time, your personal group tweeted: ”Back while using group resort, your personal (hash)Vikings are often organized, nearly all comfy from the home furniture.T.J. Lang Jersey

For additional FOOTBALL insurance policy: http: //www. pro32. ap. org as well as http: //www. bebo. com/AP-NFL

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени