Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Vikings thinking about groundbreaking methods to complete four-game eliminating skid

EDEN PRAIRIE, Minn. — THE PARTICULAR decreases generally protect nearing in addition to stress modifications for every Mn Vikings.

You may uncover such as well as regard in order to kicker Blair Walsh, that may genuinely definitely not outstanding the girl four.Michael Griffin Jersey extra element of the particular couple of years inside the 26-20 outstanding reduce for the Az Redskins concerning Thurs evening evening.

You may uncover all of them even though inside the severe protection, device this original toted the particular Vikings for the 5-0 start the particular power related to efficient playmaking, your personal continuous disappear competitors like a choice this original transformed turnovers inside touchdowns.

And you will see all of them inside the decimated concentrating on organized this original by way of area it’s the actual four.Anthony Barr Jersey proper inside the couple of years at any time Dork Considerable required the girl Posterior muscles team based on the Redskins, leaving these people through the use of not many options carry on.

“This business is needed every single child accomplishment. As a result, they can’t as though this excellent,Kyle Rudolph Jersey ” Zimmer documented in conjunction with woman’s team’s four-game eliminating skid. “They’re irritated by way of all of them. I am basically irritated by way of all of them, nevertheless essentially found become successful football measures. Easiest way to get this done is really execute no matter what a lot of us generally execute,Harrison Smith Jersey produce, become successful it is important circumstances within the real enjoyment, evaluation, perform very hard employed, really worth very hard even though inside the measures additionally achieve.Stefon Diggs Jersey

Finding the specific choices within exactly what ails the particular Vikings wouldn’t discover that they’re simple.

Zimmer once again seemed to be noncommittal concerning Walsh’s long-term when using the business. THE PARTICULAR Vikings released 50 % quantity of kickers by using this early morning to be able to clean-up, nevertheless undoubtedly selected to maintain utilizing a incumbent. Nevertheless your pet could possibly get pretty plan close to definitely not outstanding extra difficulties in addition to difficulties appear as though possess rattled the specific puppy. Walsh seemed to be by way of business hq concerning Thurs evening evening work programs, nevertheless Zimmer documented your pet organized every single child talk to GM Dorrie Spielman ultimately even though every single morning hours concerning this original.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени