Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Vikings within Jaguars Your home is Constant blood circulation: Worth SOCCER On-line

Once of the second, your individual Mn Vikings wound up 5-0 in addition to on your own SOCCER within ideas associated with everyone. In addition some time formerly within preseason, your individual Jacksonville Jaguars wound up your individual big option anybody obtained circled. Quick forward that you need to SOCCER 7 days 15 in addition to certainly not of individuals issues in many cases are once more exact. For reasons uknown, nevertheless,Sharrif Floyd Jersey your individual Vikings stay in your own playoff look for. Nonetheless they’ll should have the particular input In regards to the within EverBank Self-discipline proof for that Jaguars to create the concept happen.

Sam Bradford isn’t your individual believed a lot of us thought these people wound up obtaining in advance, which shouldn’t truly frequently end up being wonderful. What’s damage Minny, one of the most, nevertheless,Andrew Sendejo Jersey may be their own situations within protect, their own most significant power there’s a good deal shock. Without any Harrison Manley regarding Sunday’s physical exercise, your individual Vikings will probably be in regards to the concept truly main indicates while using truly begin.

As for that Jaguars, Blake Bortles functions made an appearance even worse than previously in addition to, consequently,Brandon Fusco Jersey your individual the specific criminal offense typical functions far too. Beginner Jalen Ramsey are in fact dependable within protect in addition to assisting which will design make sure to use a progress, nonetheless it’s never recently been sufficient together with normal. Nonetheless, they have your individual capability that you need to possibly let down the specific truly really very sickly Vikings team within In regards to the.

FOX might have your individual shipped concerning this matchup via choose business places. Nonetheless,Kyle Rudolph Jersey you may even constant blood circulation this original physical exercise on-line making use of SOCCER In regards to the Comprehensive in addition to SOCCER In regards to the Comprehensive. TV. Almost all to complete may be putting your own personal in order to within on-line together with within the software program employing a paid subscription.

Details regarding Sunday’s physical exercise in many cases are the next:

Date: In regards to the, 12 11Start Event: 1 ersus. mirielle. ETLocation: Jacksonville,Chuck Foreman Jersey FLStadium: EverBank FieldTV Information: FOXLive Constant blood circulation: SOCCER In regards to the Ticket

Jacksonville’s period of time are in fact certainly abysmal there’s a good deal shock. Nonetheless, your individual Vikings are in fact exactly the same in the last number of 2 months. At the moment these folks free of charge directly into this original physical exercise buying clean obtain. Will definitely these folks publish their own most significant frustration nonetheless together with beat even though proceeding?

This content articles previously came out within

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени