Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Violet Men and women Podcast #236: Belichick Years old Home!

This week’s Violet Men and women Podcast concentrates on your Mn Vikings seizing Excellent Serving web hosting service tasks, the longer term involving Dude Berger, plus more!

Welcome on the Violet Men and women Podcast to the 1 week involving March seventh,Andrew Sendejo Jersey 2017 while organised by simply Kyle Western side, Adam Carlson along with Kyle Johnson to debate your week’s reports on the globe in the Mn Vikings!

In this specific week’s event in the VIOLET MEN AND WOMEN PODCAST many of us focus on as much as possible in connection with your Mn Vikings, such as handoff involving Excellent Serving tasks for you to Mn, Vikings goods income,Cris Carter Jersey the longer term involving Adrian Peterson along with Teddy Bridgewater. The principle matters just for this 1 week incorporate regardless of whether Dude Berger are going to be THROUGHOUT along with which is to be OUT AND ABOUT pertaining to 2017 time!

Here will be the online video while distributed with the standard Violet Men and women Podcast Metacafe station:

You along with your pals could also connect your ARE LIVING recordings by simply conntacting people even though many of us file your demonstrates in Metacafe.

Just go onto your Violet Men and women Podcast Metacafe bill along with reach JOIN! In case you join,Audie Cole Jersey you’ll get signal if we timetable a new are living demonstrate and also article brand-new video clips as well as put various other written content.

The demonstrate is so visible often (and fully archive) in each of our Metacafe station, as well as for the people aiming to listen closely out and about (or only stay away from investigating each of our faces) there are several various other solutions like iTunes, PodOMatic, Yahoo and google Podcasts,Anthony Barr Jersey Stitcher, SoundCloud, Gamer. fm, along with Spreaker!Scott Crichton Jersey Only type your demonstrate brand throughout those people spots, along with you’ll still find it.

Join your productive talks in each of our standard Violet Men and women Podcast Zynga web site:

http: //www. zynga. com/PurplePeoplePodcast

Or supply people a new comply with in Facebook along with talk with people when in:

This content formerly seemed in

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени