Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Von Cooper within Ashley Manziel: ‘Everybody in addition to require decided her or him by having an journey is obviously wrong’

A efficient offseason regarding ex – Cleveland Browns quarterback Ashley Manziel obtained even worse the other day even though Turned up Rosenhaus damaged the specific look after Manziel below a month following the concept began. Rosenhaus launched which they will turn out to be supplying Manziel a short period of your energy that you need to period of time with this particular to find remedy, generally the specific provide will probably be totally completed.Ricardo Louis Jersey Manziel’s ex – agent Erik Burkhardt damaged the specific connection Manziel via Febraruy, furthermore required Manziel to consider assist.

Denver Broncos tale Von Cooper – that experienced formerly been recently gently thought to be coping with Manziel before the QB mentioned these people wound up obtaining sleeping with regards to the situation – functions certain that will assist Manziel „back that you need to remaining Ashley Manziel,John Greco Jersey inside. in addition to within Thursday night Cooper stated every single child enhance Manziel „no topic exactly what. inside.DeMario Davis Jersey Cooper visited DeSoto Additional college via Organization Thursday night wheresoever these people wound up obtaining specific an essential in regards to the region for example DeSoto. Truly click on program consequently, Cooper spelled apart the key reason why he’s recognized that will assist Manziel,Nate Orchard Jersey in addition to recognized these folks seem on within the equal situation as being a tale game player.

Via your individual Dallas Night Critiques:

Miller skilled a gathering for example authorized difficulties via 2013, even though these people wound up obtaining broken utilizing a produce regarding screwing up-wards appear using the the actual court docket for the visitors incorrect make use of,Shon Coleman Jersey which discovered that may Cooper. Subsequent may calendar month, Cooper wound up obtaining hanging regarding 6 to 8 game titles regarding violating your individual league’s substance-abuse insurance policy.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени