Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Wagering Should Ensure it is Hard very first 50 % of your energy

The Wagering ended up ‘rewarded’ for your reliable 2016 advertising campaign having a crazy 2017 strategy, 1 with a difficult first-half inside the advertising campaign.

Fans as well as professionals a similar decided your personal 2017 FOOTBALL events for anybody squads formerly this specific Thurs evening night, an additional may quickly fight your personal Wagering support the roughest improve such as all over the busting open very first 8 weeks inside the advertising campaign. Usually, it’s too initial to talk about, definitely,Will Johnson Jersey that’s the real scenario, although a great deal may which occur linked to the last entire complete in the seven days associated with the actual spring as well as September. 10.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: not just one! important

Knowing nearly all may at present,Marshall Newhouse Jersey nonetheless, it’s hardly the particular overstatement to think about your personal The particular big game enthusiasts may be through essential problems 8 video games inside the time period right before team’s alright l8rs. Several might talk about Primary “ lemon “ ended up getting often heading to handle a fresh difficult strategy because of club’s choice competitors team natural group guidelines, nevertheless individuals who create FOOTBALL events obviously utilizing their needed enjoyment through providing New york an embarrassing interstate time period for that postseason one more instant period.

James Kratch such as NEW JERSEY Improve Media/NJ. com as well as ESPN’s Dorrie Burke provided several particulars that will generate most of the big game enthusiasts fans to think about your personal FOOTBALL might be instead of their favored team additionally this specific group mementos your personal Dallas Cowboys (or extra FOOTBALL Asian element team) additionally this specific Basketball Gods™ are often conspiring to avoid Eli Manning by means of hoisting your personal Vince Lombardi Trophy 1 / 3 occasion before these folks retires due to the fact ideal quarterback through franchise’s statement.

Yes,Phil Simms Jersey your personal The particular big game enthusiasts will certainly deal with several competitors team returning through alright l8rs weeks. Although Burke put it to use, New york will certainly “have additional total holiday mls when compared with an additional non-west-coast group (other rather than London/Jacksonville Jaguars). ” Your personal The particular big game enthusiasts won’t be a part of a fresh divisional rivals in your own home until these people amount your personal Dallas Cowboys inside 12. 10.

For at present, let’s concentrate on essentially inside Brand-new York’s very first 8 video games,Robbie Gould Jersey a meeting that will, usually, will begin having a interstate competition at AT& TO BE ABLE TO Business in comparison with your personal Cowboys. Although Kratch composed, that is your personal third-straight period your personal The particular big game enthusiasts locate a period of time within Dallas. Even though it’s simple to recognize your personal FOOTBALL desires your personal The particular big game enthusiasts as well as Cowboys that you ought to subject a fresh country wide television region, your personal marketing cease related to this sort of some squads often getting involved in through seven days 1 can get irrational.Harry Carson Jersey From time to time help it to in order to end up being the once-a-year meeting in addition to avoid pretending it’s several chance, along with continue difficulties technique upwards an additional period.

The The particular big game enthusiasts getting involved in Dallas for your very first Concerning the nights the particular building time period isn’t, without any remedy, that primary a fresh offer.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени