Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Wealthy Sherman unsatisfied concerning energy related to Brady end result

Richard Sherman is not any more hours talking trash to Brand-new The united kingdom Patriots quarterback Costs Brady with regards to the region. Instead, their unique aggravation is really thinking about the particular COUNTRY WIDE SOCCER COURSE.

The Seattle Seahawks cornerback is irritated when using the fees and penalties interested in Brady for their unique designed involvement inside the Deflategate story.

“You’re fining gamers a lot more than you’re fining companies? That ought to to point numerous extreme care caution red flags, ” Sherman told USA Nowadays Sports‘ Jarrett Bell on Thurs evening.Cortez Kennedy Jersey “But nobody’s talking about that. ”

Sherman are actually analyzing Brady’s fees and penalties using exactly what the particular Patriots acquired, which he or she locations like a dual normal. Sherman elevated exactly how Colts proprietor Ron Irsay, which pleaded accountable using a misdemeanor PRODUCING ALTHOUGH INTOXICATED price, are actually fined nowhere fast quick fast quick near what Brady might experience once the scenario is really upheld — near to $2 1000.

“Last 12 weeks,12th Fan Jersey (Colts owner) Ron Irsay acquired fined precisely what, 500 outstanding? Specialists might grow to be fined a great deal. There’s the specific restrict, ” Sherman informed USA NOWADAYS Sporting activities. “And Brady will get fined ($1. 88 million).Richard Sherman Jersey When the accidents will be the comparable along with definitely not, the specific suspension is generally a suspension, a great is generally a superb. Video gaming examination reviews. ”

He extra: “People are just consequently centered on, ‘Oh, that’s a massive well suited for understand the company,Justin Britt Jersey ’ It’s definitely not. THE SPECIFIC 1000 dollars is really insane for your Patriots, who will help make (hundreds of) 1000 dollars this year. ”

If there’s the particular understand technique in order to deflate the particular footballs, Sherman additionally believes Brady shouldn’t hold the brunt inside the fees and penalties.

“It wasn’t essentially all of them, ” Sherman said to Bell.Steven Hauschka Jersey “There’s not only a method nobody or else understands this unique. Consequently, these people shouldn’t grow to be regimented consequently extremely. ”

Maybe that handshake with the complete related to Truly Supper XLIX are actually an excellent sign related to items to appear.

More by means of NESN. com:

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени