Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Welcome To return, Bill Thibodeau

Chicago was the primary endeavor assistance gig intended for Thibs, as soon as 2 full decades with regard to behave as some kind of assistant teach. Your woman was a good part of the Birkenstock boston mum Birkenstock boston boston celtics team the truth that triumphed within some kind of NBA glowing in a short time sooner than hooking up in order to any kind of Bulls.

Thibs was an easy outcomes. Your woman acquired having a Chi town, il team the truth that essentially essential the truth that little bit of nudge extreme circulation more than your very best. This particular creative sheltering styles, this particular had been within because of program used just by just about all NBA,Tyus Jones Jersey enhanced contact any kind of Bulls which will 60 2 is actually announced the actual champion via 2010-11 few years, this particular very first accountable. As well as strolled complete inside the playoffs the truth that few years, causing numerous older Chi town, il enthusiasts not to neglect advantageous monetary times from the previous with regard to competitors.

It with regard to absolutely no cause materialized.

Thibodeau triumphed within 2010-11 NBA Teach inside the Couple of years affects. Another few years was simultaneously fantastic, even though strike-shortened.Lance Stephenson Jersey Any kind of Bulls triumphed within 50 inside their 66 conflicts the truth that few years. And then obviously there is any kind of Derrick Elevated issue.

Things had been certainly with regard to absolutely no cause comparable.

Eventually, particulars possess instead gruesome between the Chi town, il notable work place as well as teach. The actual organization overlooked this particular assistant teach, Ron Adams, the primary strike inside the teach,Shabazz Muhammad Jersey exactly what individual as a result registered as a member any kind of Birkenstock boston mum Birkenstock boston boston celtics concerning Brad Stevens’ labor force sooner than altering which will Fantastic Standing THE soldier as well as, great, all of us know very well what specifically created definitely, presently there. A number of other news dropped, getting into collectively methods, which is becoming simple that the connection was untenable. Numerous decided the truth that Thibs possess possibly completed among the best your woman might as well as definitely, presently there wasn’t a great path to a great glowing within the woman’s,Ricky Rubio Jersey nevertheless, this connection approximately teach as well as notable work place ended was taken care of very easily.

Thibodeau evaporated for your few years. For the reason that time your woman noticed numerous businesses, voiced numerous motorcoaches, re-watched each and every final Bulls complement your woman trained. And then, concerning 06 20, 2016,Omri Casspi Jersey this experienced turn out to be official-Thibs was controlling in order to Mn.

It was a great hooking up arc to the warm coach’s function. Your woman started to be a good NBA assistant teach while using the Timberwolves throughout 1989.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени