Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Wellness Recommendations… by way of UPI

FDA APPROVES FLUID TYPE OF EPILEPSY DRUG

The Meals along with Medication Management offers approved grape-flavored, fluid Keppra concerning epilepsy sufferers that can’t consume pills. Keppra, in addition to levetiracetam, is actually produced by way of UCB Pharma Inc. and possesses been recently available within pill type due to the fact 1999 included in the treatment regarding adults as well as epilepsy. The most recent fluid method is actually oftimes be accessible by means of pharmacies this unique reduce. Worldwide, epilepsy is actually probably the most regular nerve organs scenario, much more regular in comparison with Alzheimer’s illness and it also may hit anytime. Epilepsy results a number of two. 3 1000 Us residents.

HIV SUFFERERS VIA GREATER RISK CONCERNING CENTER DISEASE

Researchers situation HIV-positive adults,Shaquil Barrett Jersey age ranges eighteen every single child thirty four, might be susceptible to possess heart disease in comparison with individuals an identical grow older nonetheless HIV-negative. College associated with Ca via La scientists situation it is necessary HIV sufferers along with their unique doctors keep close track of middle wellness. Their unique analysis incorporated overview associated with 6 many years associated with data by way of twenty-eight, 513 HIV-positive sufferers and much more in comparison with 3 1000 HIV-negative sufferers. This specific proven the specific price associated with heart disease within 18- every single child 34-year-old HIV-positive men happen to be 1. sixty four circumstances for each 100 individual many years, when compared with 0. seventy 6 situations for each 100 individual many years within HIV-negative men. The specific final results didn’t protect exact, nevertheless, concerning men greater than grow older thirty four along with women greater than grow older forty five.

VOCAL CABLE TELEVISION SITUATION INDICATORS IMITATE ASTHMA

Physicians situation asthma that doesn’t react to regular treatment may truly turn out to be substantial cable television situation rather.Gary Zimmerman Jersey THE PARTICULAR meeting this unique finish from the 7 days, „Advances within Assessment along with Remedy associated with Substantial Cable television Situation, within. inside the Country wide Judaism center within Company, discusses precisely how involuntary drawing the actual selection beneath within the substantial wires may imitate several asthma indicators as well as occasionally is actually misdiagnosed due to the fact asthma. The therapy concerning substantial cable television situation, nevertheless, is often a volume of programs instead of medicines. VCD might lead to trouble inhaling along with wheezing – similar to asthma.

COLON MOST CANCERS: WHAT TO APPEAR FOR

The precise cause of digestive system most cancers isn’t recognized nonetheless doctors might condition for many formerly remedy is important every single child lucrative outcomes. The specific Country wide Most cancers Start states risk elements concerning making digestive system most cancers include grow older – the issue is truly much more prevalent if you’re greater than 50 – weight loss programs full of surplus fat along with power along with decreased dietary fiber, along with the residing associated with polyps within the digestive system along with rectum. Indicators include bloodstream within the fecal matter,Jordan Norwood Jersey a positive change within digestive tract applications – diarrhea, constipation or perhaps a sensation the specific digestive tract doesn’t discovered totally – stomach tenderness in addition to bloatedness, weight loss concerning virtually no bring about, continuously obtaining worn-out along with illness. Because of the fact such indicators in addition might show a number of other medical issues, it is essential every single child confer with your physician whenever you discover all of them. THE PARTICULAR colonoscopy may be the primary approach to discovering digestive system most cancers. To learn more visit most cancers. gov on the web.

(EDITORS: To learn more upon EPILEPSY MEDICATION, get in touch with Adam Pawluk via (646) 935-4135 in addition to e-mail adam. pawluk@ketchum. com.Justin Simmons Jersey Concerning HIV MIDDLE, get in touch with Elaine Schmidt, (310) 794-2272 in addition to elaines@support. ucla. edu. Concerning SUBSTANTIAL CABLE TELEVISION, get in touch with Costs Allstetter, (303) 398-1002 in addition to allstetterw@njc. org. Concerning DIGESTIVE SYSTEM MOST CANCERS, visit a Country wide Most cancers Start Web site, most cancers. gov)

.John Elway Jersey

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени