Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

What might a lot of us rely on by way of Tevin Coleman?

What might a lot of us rely on by way of Tevin Coleman?

Back all through 7 days 8 as opposed to Hillcrest Tevin Coleman injured the actual hamstring, together with a lot of us haven’t observed your boyfriend or girlfriend given that. He’s period with regard to practicing because Past due 21st, nonetheless will definitely they’re the actual game player these people wound up becoming in front of these people happened?

As part of a brand new two-headed beast utilizing Devonta Freeman, he or she recently been very lucrative,Jalen Collins Jersey awesome main offers through the 2 handle activity as well as the shifting previous intrusion. The actual run as opposed to Co, particularly, wound up becoming essential all through generating which will activity. He’s genuinely a great deal larger together with quicker in comparison with Freeman, together with most likely to split up a significant take part in, nevertheless Freeman functions higher eye-sight together with shiftiness.Brian Poole Jersey

However, hammies are usually infamously nagging occurrences. Once you discover a particular, it’s likely an additional opportunity just as before due to nature within the damage as well as the muscle groups together with muscle tissue it’s afflicting. You can rest together with increase together with unwind together with it’s polar atmosphere the concept together with reduce the concept together with toss painkillers all that’s necessary, nonetheless essentially following you’ve injured your present hamstring, you’ve higher the chance associated with carrying out this just as before,Mohamed Sanu Jersey together with this is often a following difficulties for any comparable hamstring all through Coleman’s specific profession (the first remaining in the actual preseason relating to the beginner year).

The damage can be defined as as being a stress in addition to proceed, not just a dissect, those may have a brand new recovery event – with an normal guy definitely not taking part in SOCCER golf ball – including a few days. Coleman happen to be regenerating the concept a few many weeks presently, i truly may likely rely on which will following he’s final truth be told there, he’ll manage to enter whole price.Keanu Neal Jersey Regardless of this particular, WE may wish to uncover your boyfriend or girlfriend used like a change-of-pace kind of program instead of really indicating splashes utilizing Freeman. Protect your boyfriend or girlfriend without a doubt problems together with employees programs together with offers where ever the actual straight-line price together with powerful take part in possible might perfect continually be utilized. Furthermore, maintaining your boyfriend or girlfriend presently along with good fortune, leaves your boyfriend or girlfriend provided together with within whole power within the likely berth within post-season.

This content material previously appeared within

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени