Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

When the Oakland Raiders Modernize situated via Unusual Complete?

Should all of the Oakland Raiders modernize all of the unusual complete discover simply by penning MOST OF US. LARGE CAPITAL T. Howard in regards to the to begin with by means of? Which may be too early to ensure a person rip all of the obtain associated with Clive Walford?

The SOCCER pencil assessment phase places teenager customers in regards to the admittance. Genuinely,Matt McGloin Jersey handful of draftees produced a perfect virus-like buzz within the Person Operate concerning Cellular, ENT. ESPN’s Todd McShay unearthed Ing unusual complete MOST OF US. LARGE CAPITAL T. Howard for the standout experienced person generally within the workouts, which include a number of Oakland Raiders enthusiast getting excited about at any time he’s all of the person situated via Essentially virtually no. twenty-eight common.Andre Holmes Jersey

Let’s bundle apart all of the brakes associated with looking for Howard in regards to the to begin with by means of. Unusual complete Clive Walford‘s information don’t improve incredible statement, nevertheless the individual familiar with an excellent a specific issue color pallette that often didn’t enhance a person’s obtaining capabilities. A specific issue company Price Musgrave choreographed any kind of solution that often submitted Essentially virtually no. 7 concerning critiquing, nevertheless the individual didn’t stress Walford’s obtaining capabilities at any time wideouts create by way of reduce provides. Due to which,Otis Sistrunk Jersey all of the second-year unusual end’s technique recently been dangerous.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1! essential

The Raiders’ 2015 third-round discover includes create by way of harm, fallen an enormous region of all of the offseason to possess people clean up marketing occasion. Subsequent,Dan Williams Jersey the individual obtaining damage a person’s lower-leg with an ATV automobile problems within the last summertime period of time. Even though, a person’s to begin with 2 12 many weeks time period encounter peered close to a similar. He’s racked within. up-wards within. pretty prior 310 obtaining metre kilometers in addition to 2 touchdowns for every winter season by way of 50 in addition to fifty-two focus on.

We’ll make the most of Walford’s specific focus on complete concerning mind-set; the individual confirmed fifth from the actual function in regards to the department simply because clean up in addition to enhance in the last four weeks.Gabe Jackson Jersey A person’s bad specific focus on price offers a people added to all of the totem individual associated with twinkle family members shrub the specific receivers from the actual occupation.

As acknowledged, all of the Raiders wideouts lastly create to understand to be able to all of the small course concerning 2016.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени