Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Will be the particular Dallas Cowboys a great USA FOOTBAL empire inside the producing?

The Dallas Cowboys are created regarding long-term accomplishment. They’ve a fantastic bad series, mainly beneath provide by means of 2019 along with afterwards.

They essentially chosen any type of quarterback inside Dak Prescott that isn’t essentially surpass anticipations, nevertheless provides occur this season trying to find just like one of the far better quarterbacks inside america FOOTBAL.http://www.fanproshopcowboys.com/sean-lee-jersey-c-10660/

Fellow newbie Ezekiel Elliott qualified prospective customers the particular USA FOOTBAL inside hastening operating the particular vaunted offensive line, in addition to Dez Bryant is merely any type of footnote this season with regards to snagging statements inside Dallas.

Is through which by no means unusual to be able to someone else?

The Cowboys are in fact well-built taking into consideration the volume of large set up options they will strike concerning lately. Take a look at this kind of newest initial circular options, in addition to figure out individually any type of staff for example completed far better:

2010: Dez Bryant,Sean Lee Jersey WR2011: Tyron Jones, LT2012: Morris Claiborne, CB2013: Travis Frederick, C2014: Zack Martin, OG2015: Byron Jones, DB2016: Ezekiel Elliott,Sean Lee Jersey RB

Despite any type of constant begin by means of Morris Claiborne (who provides think about this this kind of season) people select are frequently regular visits from your Cowboys. Much better proper initial circular options are actually profitable because of this staff, which can be generally unusual inside today’s USA FOOTBAL.

The basically difficulty in addition to anybody related to this kind of?

While the particular bad commit the particular basketball will probably be solidified, which are the particular Cowboys in regards to the stage associated with manage defensively to maintain inside today’s USA FOOTBAL?Emmitt Smith Jersey MY VERY OWN, INDIVIDUAL PAL AS WELL AS I’d come to be recently referring to this kind of in addition to my own, personal, person, person buddy in addition to co-writer by way of Primarily Fruit, Aric Manthey.Jason Witten Jersey (You can easily stick with your pet concerning Twitting, @AricManthey) Many of us are actually referring to the options taking a usa FOOTBAL playoffs this season, as well as precisely how outstanding Dallas is really.

Aric opined the particular Cowboys will need basically to acquire a greatest airline travel trip trip complete rusher, in addition to they’ll wound up becoming setup for a long period.

I eventually contract.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени