Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Will probably be Kirk Cousins What’s Significantly incorrect Using the Redskins’ Offense?

The California Redskins possess dug by themselves any type of effective room to begin the particular 2016 USA FOOTBAL period. Subsequent acquiring standard terribly within the Pittsburgh Steelers inside Few days 1, the particular Styles continuing their own dropping capabilities employing a 27-23 damage in order to split deal with Dallas Cowboys.

Defense might be predicted becoming difficulty for this reason staff, would really like it has been this past year. Nonetheless, the particular safety employed their own in contrast to the particular Cowboys combined with the video gaming might be nonetheless dropped. Even though the particular Steelers may declaration a good deal,Charley Taylor Jersey the particular Redskins safety definitely may restrain these kinds of via credit rating score a place within the initial one fourth.

Therefore this kind of begs the particular issue, just in case the actual safety will probably be preforming together with according to the stage it absolutely was likely to, subsequent what’s significantly incorrect using the Redskins’ offense?

After the very first video gaming I really do believe lots of people would’ve stated the particular working video gaming could be the issue. Nonetheless, She or he Jones may dash regarding sixty 1 back yards and also a obtaining in the direction of Dallas. Despite the fact that this kind of aren’t amazing quantities, they could be really appear through an newbie once more just like Jones.Jamison Crowder Jersey

Eliminating the particular working video gaming because the concern offers most of us to another region probably basis for your particular bad battles: Kirk Cousins. Individuals have been especially quick to blame Cousins for that damage in the direction of Dallas after he threw an interception with time proceed. The particular Cowboys utilized in which important turnover being on exactly what may likely at some point get to be the real video gaming profitable generate.

It is simple with a concentrate on Cousins in addition to clarify that she or he is perfect for the actual Redskins’ bad difficulties. Within the last several game titles, he’s chucked just one obtaining in addition to 3 interceptions. Not just provides these people situated this kind of unimpressive quantities, nevertheless she or he may be going through this regardless of the real team’s top-notch obtaining corps.
.Dashaun Phillips Jersey theiaPostSlider_nav. _lower display: not just one! important

While this kind of quantities unquestionably really are a little hard so that, I actually do believe that individuals would really like formerly a number of Cousins’ accomplishment furthermore. For instance, Cousins will probably be subsequent inside the little class inside shifting back yards. This kind of exhibits he’s acquired skilled the particular oppertunity to move the particular basketball reduce the particular company, in addition to organized the particular staff capable of declaration.

The actual difficulty for this reason offense makes use of they’ve recently been situated in in order to through which area.Sonny Jurgensen Jersey The particular Redskins utilize a considerable issue with credit rating score touchdowns delinquent proceed. TeamRankings. com gets the Redskins together with 28th inside the little class inside red-colored proceed obtaining portion. They’ve basically changed to acquire a obtaining 30% of the time period they’ve brought on this particular to remain for the Redskins. They’ve have been essential to consider company targets treatment for usually. This specific issue substantially aids in preventing bad improvement, because it stops the particular offense combined with the safety via developing a instant in addition to acquiring considerable energy.

Cousins might at some point acquire straightened obtainable in addition to appear just like they may concerning the overview regarding this past year. She or he may be definitely not the main thing difficulty.Art Monk Jersey To tell the truth the particular Redskins in many cases are stopping a lot of company targets rather than acquiring with time zone enough. Until that is set, search for their own battles to move on.

This write-up at first arrived concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени