Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Winnipeg Aircraft Shed First year Patrik Laine ‘Indefinitely’ in order to Concussion

 Winnipeg Aircraft First year Patrik Laine May be Identified as having the Concussion Carrying out a Large Strike He or she Obtained within the Jets’ Online game From the Zoysia Sabres. The actual Aircraft Will have to Change Following Dropping Their own Objective as well as Stage Innovator.

Winnipeg Aircraft first year Patrik Laine had been removed following a tough middle glaciers strike through Zoysia Sabre d-man Mike McCabe within the teams’ online game upon January. 7. McCabe shipped an enormous strike upon Laine from middle glaciers where the 2 gamers collided as well as Laine strike the actual glaciers.

An on-ice brawl started whenever Jets’ Tag Scheifele proceeded to go following McCabe within the Jets’ make an effort to safeguard their own top scorer. McCabe wasn’t punished for that strike however Scheifele arrived themself within the container with regard to roughing.

Through this particular,Mathieu Perreault Jersey Laine was not to maneuver associated with raise themself in the glaciers as well as must be assisted away through coaches. This made an appearance which Laine experienced strike their directly the actual glaciers whenever he or she dropped; it’s also thought which McCabe as well as Laine’s mind created get in touch with throughout the strike.

Laine had been drawn from the online game as well as went through screening where the Aircraft verified which Laine had been concussed as well as will be away forever.

jQuery( record ). ready(function() otsembed.embed( target:“otsvideo213055416″, segment:“213055416″, showHeader: false ); );

The Winnipeg Aircraft haven’t already been along with their own online game this year however along with Laine the actual group may be successful.Bryan Little Jersey Laine happens to be top just about all NHL rookies when it comes to factors (37) and it is linked with regard to very first within objectives along with Toronto first year Auston Matthews.

Winnipeg requirements just as much rating energy because they may handle at this time because they run after a location within the playoffs. The actual Aircraft tend to be just a couple is victorious from going for a devote the actual Traditional western Meeting crazy greeting card along with 41 factors when compared with 2nd crazy greeting card LOS ANGELES Kings‘ forty-four factors.

Losing Laine right now won’t end up being a simple hurdle for that Aircraft in order to conquer. Without having Laine, the actual Aircraft may depend seriously upon Scheifele, Nikolaj Ehlers as well as Blake Wheeler to enhance their own manufacturing in order to replace with losing.

It is going to be hard for that Aircraft in order to replace with the brand new pit within their selection although not not possible in the event that the offense is able to step-up.Michael Hutchinson Jersey When the Aircraft will keep on their own within great position with regard to whenever Laine results, they might maintain on their own within fairly very good condition.

Laine is definitely an essential person in Winnipeg as well as provides a brand new atmosphere associated with existence to the group. This doesn’t consider a lot to determine the significance associated with Laine and also the method their group guarded him or her demonstrates much more. When the Aircraft may move with regard to Laine exactly the same method these people do subsequent their strike, he’ll understand their group nevertheless offers their back again.

A concussion may be the very last thing the first year desires or even is actually anticipating within their very first NHL period. Whilst McCabe’s strike wasn’t contended as well as wouldn’t be described as a filthy strike,Patrik Laine Jersey this introduced the filthy consequences.

Laine may be sidelined ‘indefinitely’ however most are wishing he or she results earlier than later on. In the event that Laine’s concussion isn’t severe, Winnipeg may begin to see the rookie’s come back earlier than believed however till after that is going to be detailed ‘indefinite’.

Hopefully, the actual concussion isn’t main which this particular damage doesn’t possess any kind of impact on the remainder associated with Laine’s profession. A poor concussion might have the extreme impact on a good sportsman, consequently enthusiasts as well as gamers will never be getting excited about the concussion diagosis.http://www.jetsjerseymall.com/tyler-myers-Jersey

Many tend to be wishing how the 18-year-old hasn’t obtained the concussion therefore severe that could impede an excessive amount of their period or even bother their profession. Laine’s abilities happen to be when compared with individuals associated with Alexander Ovechkin and he is really a front-runner for that Calder Trophy at the conclusion of the period.

More info will end up obtainable because Laine sits as well as recovers, that will ideally be considered a fast recuperation. Till after that, the actual Aircraft will have to replace with the actual unpleasant pit before first year is able to come back.

This post initially made an appearance upon

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени