Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Winnipeg Plane GR Ondrej Pavelec’s Occasions may be Numbers

Interesting info through Winnipeg nowadays straight in a single related to Winnipeg’s nearly all reliable insiders, Although whilst gary Lawless. She or he evaluations the particular Plane 3 main goaltenders have been most made to start two game titles inside web with the preseason, Erika Hutchinson, Connor Hellebuyck, in addition to Ondrej Pavelec.Blake Wheeler Jersey Today in the Mn Insane, the particular Plane ready to have Ondrej Pavelec involving the plumbing related, to own her or him carry out inside their second video game, nevertheless the start was already changed to be able to Erika Hutchinson’s, starting their own third video game related to preseason movement.

Gary says this is often to be able to planning Erika for just about any feasible starting component,Ben Chiarot Jersey that to be able to her or him, might just suggest some thing, one thing provides happened inside Winnipeg most of us don’t nevertheless find out about. Their own doubtfulness gets to every the actual feasible business, that is sustaining Pavelec in the crimp, or even he’s recently been added to waivers,http://www.jetsjerseymall.com/ondrej-pavelec-Jersey to supply Hellebuyck a chance to carry out inside the NHL. Nevertheless subsequent coming aside the actual shutout inside their last video game, the key reason why may the particular Plane desire to location Pavelec on waivers?

Although Pavelec could be the far better goalie when compared with Hutchinson, several difficulties will keep her or him concerning the team a lot more than Ondrej. Once the Plane made the decision Connor Hellebuyck is certainly starting the actual developing period while using Plane,Shawn Matthias Jersey it may be irrational to keep every Hutchinson, in addition to Pavelec inside the NHL as well. Providing Hutchinson for the AHL appears like one of the most practical idea, nevertheless he is the actual one-way contract, which is essentially certain to acquire obtained aside waivers. Shedding Hutchinson in theory doesn’t seem to be high of the actual decrease,Keith Tkachuk Jersey nevertheless this issue helps it be a massive concern. Inside the development create this specific summer, Winnipeg will probably be guarding Connor Hellebuyck simply because their very own goalie, nevertheless to get this done, also needs to go away the actual goalie exempt who is beneath contract regarding subsequent time period.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени