Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

With little girl Leah increasing, Bengals’ Even now features the kindle back

This occasion recently, Devon Even now ended up being managing your distress involving the little girl Leah’s melanoma medical diagnosis. Rapid onward 12 months after, nevertheless has the heart rear even though Leah can be with respect to healing.

Still need over only the heart to generate your Bengals 53-man roster there is much surprise. Considered one of seven protecting tackle for the latest roster, he’s probable preventing during the last protecting take on location using a few various other avid gamers.Boomer Esiason Jersey Your Bengals declare the top avid gamers could make a final roster, is actually Even now beyond train team eligibility, that they won’t be capable of hide your ex similar to that they does recently.

„I participate in the top dude, inch explained protecting range instructor The author Hayes through ESPN. com. „This will be the FOOTBALL. MY SPOUSE AND I can’t end up in taking for everyone.Nick Vigil Jersey I favor all. I favor most our folks. MY SPOUSE AND I would like effectively pertaining to every one of them. Nevertheless it’s only perhaps the cope. „

For the element, Even now features skilled challenging involving infirmary continues using Leah, shaping 16 fat via the 305-pound shape. Along with in your mind,Tyler Eifert Jersey he’s throughout a whole lot better position when compared with they ended up being recently.

„You may explain to, in your mind she has your kindle rear that they got while i 1st satisfied your ex, inch Still’s locker-room friend Wallace Gilberry told ESPN. com very last thirty day period. „For an extra generally there, many of us ended up sacrificing your ex. „

When Even now happens pertaining to coaching camp out after this specific thirty day period,Andy Dalton Jersey he’ll have a very minor further computer hardware to handle all-around while they along with the little girl are going to be shown your Jimmy VERSUS. Persistency Prize. Using Leah throughout remission, she has a new restored concentration to hold the employment along with settle your Bengals pertaining to getting this done your ex by way of very last year’s disturbance.

„It’s less complicated this coming year when compared with it turned out recently, naturally, since I’m certainly not concerned with our little girl preventing melanoma right this moment, inch Even now explained.Shawn Williams Jersey „She’s overcom melanoma, along with it’s granted us to concentrate a good deal in basketball along with receiving last design. „

h/t: ESPN. com

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени