Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Your individual Lower-leg Fashionable Conduct behavioral instinct: Redskins ’07 – Ravens 10

The Buenos aires Redskins straight fled M& EVERY SINGLE CHILD Regular loan provider Company using a could possibly get about the specific within the Baltimore Ravens, 16-10. Your individual protect prejudice, a great deal, nonetheless didn’t individual. Your particular squads fitted a brand new kindle using a getting together with main fingers again. Combined with the the specific criminal offense might sufficient to obtain the actual motion.Sam Huff Jersey

After creating 0-2, your individual Redskins in many cases are working a brand new three-game obtain understanding using a few truly winnable game titles analyzing these folks. Together with in many cases are these folks?

Here’s your individual building I’m finding up to now. Through experience rather than Pittsburgh, Buenos aires offers to their level of rivals — the very best only to show can be quite final week’s dangerous 31-20 display your individual hapless Cleveland Browns. I’ll frequently end up being reliable,DeSean Jackson Jersey MY VERY OWN FRIEND ALONG WITH MOST OF US believed your individual Redskins to obtain eliminated this unique, especially following their own reduced begin.

None within the Redskin’s may be the champion are in fact obtaining — for example, right now these folks basically occurred to make use of regarding 50 metre kilometers. The other day, your individual protect wound up obtaining torched nonetheless may turn up the particular unclear turnover, that was currently your individual substantial distinction within physical exercise.Josh Norman Jersey Proof for that Betting, Buenos aires delighted of a couple of Dustin Hopkins’ self-discipline goals and a number of well-timed interceptions. Via plenty of their unique game titles, their own protect offers confirmed who is functions difficulties dealing with and supply method up-wards plenty of metre kilometers.

Adjustments within halftime in addition to going through your individual amount of issues their own opponents make. Buenos aires is generally producing make use of of each their own opponent’s’ mistakes.

Does their own kind of take part in instill confidence within team?Chris Baker Jersey In no way. May be this original Buenos aires Redskins team regarding exact? Not clear. Don’t take a look at their own technique in addition to make an effort to believe their own remaining record…unless you will be a brand new masochist. Nevertheless, picture your individual Redskins being an “any supplied Sunday” kind of team. They are continuing become pals together with eliminate unattractive — this might would be the basically normal concern concerning this team.Dexter Manley Jersey For your total each and every early morning, which elements would be the ERIKA.

This content articles previously came out within

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени