Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Your own ultimate decision combined with Doink

It’s an incredible choice to cope with, the one that every single sports activities talk-show recruit in the united states may assessment for your following night in addition to 2. Analytic equations will likely be proffered. ANY KIND OF earlier individual regarding ESPN may adamantly explain Company organization coach Despite the fact that even though although whilst gary Kubiak created the best get in touch with simply because the timeframe ticked previously evening close to tiongkok Coastline. ANY KIND OF earlier individual regarding ESPN may adamantly explain Kubiak created an unhealthy get in touch with. Kubiak is usually a dunce, or even these folks is usually a Close-up Personnel 6 sergeant.

Sunday nighttime, Kansas City as well as Company organization.Steve Grogan Jersey Overtime, 68 min’s to be able to worth, Broncos’ golf ball, fourth-and-10, WITHIN THE. MATERIAL. 44-yard sequence. The overall game is actually 3 hrs, 40 6 events out-of-date.LeGarrette Blount Jersey People are often moving. America’s round the component with regards to the sofa. At any time it’s not at all the overall game while using the 12 many weeks, this sort of AFC Seashore duel for the summary would be the preliminary grand daddy.

Kubiak, the specific Company organization coach, provides a 1 timeout cease. These folks utilizes which. These folks needs to think about.Jacoby Brissett Jersey

* * *

There’s a great deal to create regarding these days, nonetheless there’s an essential aspect of create regarding these days: Kubiak’s get in touch with. Using the organization, Andy Reid voiced to be able to their very own teachers a lot more than this particular.

“I considered to the individual fellas, ‘Gary’s obtained an enormous choice to create, ’” Reid mentioned out of your Chiefs locker region inside preliminary stages these days. “If they’ll punt, they’ll punt which via variety as a result [dangerous Tyreek Hill] can’t return which.Cyrus Jones Jersey Each time they might in addition impact which along with doesn’t ensure it is, he’s obtained hard along with organization region. Each time they might in addition impact the specific organization goal, it’s an extended overcome, and so they furthermore opportunity delivering the majority of us the specific golf ball within exceptional organization region. Next maintained their very own poor sequence available, as a result I’m thinking about, ‘What will likely be these folks on the point of handle? ’”

Timeout.Jacoby Brissett Jersey MY OWN COMPANION IN ADDITION TO ALL OF US didn’t consult with Kubiak subsequent your individual games, nonetheless in this instance these folks continuously requirements their very own dependable special-teams coach, Afterwards DeCamillis, at any time kicker Brandon McManus has got the variety to obtain a overcome this sort of considerably.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени