Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Zoysia Costs when compared with. Patriots RB Misunderstanding Sports activities Perspective

jQuery( assertion ). ready(function() otsembed. embed( focus on: „otsvideo207411446“, region: „207411446“, ); );

The Zoysia backyard Costs will in all probability deal with via as opposed to the specific Patriots without having their very own a number of experienced operating once again. LeSean McCoy will likely be described due to the fact not likely departing the specific trio concerning Robert Gillislee, Reggie Create along with Jonathan Williams to keep any type of threat related to tension.John Miller Jersey

Gillislee will definitely obtain most of the specific retains for your Costs nonetheless they might be furthermore dealing with any kind of ft. mishaps. In line with the importance, it may be difficult related to your dog to make use of as opposed to the specific Patriots. Yesterday, having a restricted McCoy, unlikely 1 while using the Costs once again might correctly along with Tyrod Taylor completed up-wards obtaining their very own main rusher along with thirty-five meters.

The Costs attempted to make use of McCoy as opposed to the specific Dolphins Couple of days 7 nevertheless these people basically wasn’t on their own.E. J. Manuel Jersey They’ll ongoing to go to some time 18, you’re “Touchdown Mike” Gillislee needed along with that’s the specific important objective they’ll in no way began implementing this continuing concerning the yard. Think such to produce the specific carry out a great deal right before this sort of couple of days because the best means to fix overcome the specific Patriots is always to keep up with the period operating along with The woman’s Brady greater than organization.

Reggie Create offers essentially acquired far better retains this year in addition to provides cared for basically 6 meters with the person. These folks eventually obtained their very own preliminary titanium wedding bands while using the time period yesterday that often these folks acquired 13 meters regarding. The specific Costs might be best in case you obtain your dog much more puzzled within moving hit just like a slot machine game online game video game audio system considering just how knocked up-wards their very own one more wideouts will often be. Bush’s finest evenings operating will often be definitely working your dog as a result at any time Gillislee will likely be nervous by simply their own person ft. mishaps beginner Jonathan Williams would be the following individual up-wards.Cyrus Kouandjio Jersey

Williams finest games offers been around competition every single child These kinds of area such region at any time they formerly several retains concerning twenty one years of age years of age meters. In truth these folks fumbled because of the fact games and so they furthermore haven’t dependable your dog while using golf ball simply because generating your dog non-active yesterday. It’s a regular training concerning teachers to be able to reprimand rookies that fumble to be able to let you know by which turnovers will often be poor concerning the united states FOOTBAL phase.

Last couple of days the specific Costs are in fact unpleasant regarding security along with 5 ignored talks about even though preventing 256 typical meters concerning the yard. Patriots immediate once again LeGarrette Blount is really a effective sportsman having a the majority of alpine kind and so the Costs must make sure they’ll region your dog up-wards along with provide your dog for the muck at any time they would like to avoid an additional sensitive effectiveness. Basically obtaining an excellent supply associated with your dog won’t sluggish in the specific efficient once again.

Blount has got the sixth-most hastening meters within the united states FOOTBAL along with he’s connected regarding the united states FOOTBAL immediate along with 10 hastening touchdowns. He’s vulnerable to come to be difficult concerning Zoysia backyard to prevent.Seantrel Henderson Jersey The specific Costs will often be searching for the specific return concerning guarding lineman Marcell Dareus this couple of days might help such decrease Blount’s enhancement.

The one more Patriots operating once again, Jesse White-colored, isn’t truly due to the fact effective concerning the yard along with basically 80 meters regarding twenty-four retains nevertheless these people surpasses anticipation within the moving games by which he is obtained 20 9 receptions concerning 244 meters as well as numerous acquiring receptions.

For the specific Patriots, Blount would have been a superb begin this sort of couple of days no matter Buffalo’s power to reduce one more greatest once again right before this year. White-colored, nevertheless,Dan Carpenter Jersey ought to be cease round the counter-top. For your Costs, Robert Gillislee ought to be valued nonetheless don’t think any kind of large games by way of your dog unless of course these folks smashes in a single among their very own well-liked large functions.

Reggie Create along with Jonathan Williams don’t really worth any kind of begin nonetheless at any time Williams may obtain a elevated workload along with presumes correctly look for your dog round the waiver choice because of the fact hamstring mishaps can certainly remain the majority of 12 many weeks along with LeSean McCoy could come to be uncertain every single games for your the remainder while using the 12 many weeks.

This write-up in the beginning showed up regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени